بازرگانی نعمتی و پسران در حدود یک قرن است که به تهیه و تولید و فروش خشکبار، حبوبات و آجیل در استان یزد مشغول می باشد، این کار توسط فرزندان ادامه و گسترش یافته است. آنچه این شرکت را از شرکتهای مشابه متمایز می سازد به روز رسانی این مجموعه در راستای ارتقاء کیفیت محصول و رضایت مشتری است. برای این هدف در تولید خود با تکنولوژی روز همگام می باشد. گروه یارپاد در نظر دارد با ارتقاء کیفیت محصولات و استفاده از مواد مرغوب و مفید برای سلامت جامعه و هم زمان کاهش قیمت تمام شده با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا اقدام نماید، تا از این طریق سهم بیشتری در بازار داخلی و خارجی داشته باشد.